Sunday, May 17, 2009

EM HIỀN NHƯ MASOEUR

Ðưa [D] em [D7] về dưới [Gm] mưa, nói năng chi cũng [Gm] thừa
Như [Cm] mưa đời phất [Cm] phơ, chắc [F] ta gần nhau [Gm] chưa?
Tay [D] ta [D7] từng ngón [Gm] tay, vuốt tóc em lưng dài
Ðôi [Cm] ta vào quán [Cm] trưa, nhắc [F] nhau tình phôi [Gm] pha..

Em [Gm] mang hồn vô [Cm] tội, đeo thánh [F] giá huy [Bb] hoàng
Còn [Cm] ta nhiều sám [D] hối mà sao [D5] vẫn [Cm] hoang [Gm] đàng..

Ðưa [D] em [D7] về dưới [Gm] mưa, nói năng chi cũng [Gm] thừa
Ðưa [Cm] em về dưới [Cm] mưa, có [F] nhau mà như [Gm] xa...

Em [G] hiền như masoeur, [C] vết thương ta bốn [G] mùa
Trái [D] tim ta bệnh [C] hoạn, [D] masoeur này [G] masoeur..
Ta [G] nhờ em ru ta, [C] hãy ru tên vô [G] đạo,
Hãy [D] ru tên khờ [C] khạo, [D] masoeur này [G] masoeur..

Ðưa [D] em [D7] về dưới [Gm] mưa, chiếc xe lăn dốc [Gm] dài
Ðưa [Cm] em về dưới [Cm] mưa, áo [F] em bùn lưa [Gm] thưa
Ðưa [D] em [D7] về dưới [Gm] mưa, hỡi cô em bé [Gm] nhỏ
Ôi [Cm] duyên tình đã [Cm] qua, có [F] bao giờ không [Gm] xưa?

Vai [D] em [D7] tròn dưới [Gm] mưa, ướt bao nhiêu cũng [Gm] vừa
Như [Cm] u tình đã [Cm] xa, thấm [F] linh hồn [Gm] masoeur...

(whistle)
La la là lá la,.. lá la la la là
La la là lá la .. lá la là la la..Nhung

0 comments:

Post a Comment