Sunday, May 17, 2009

NỖI ĐAU NGỌT NGÀO

Giờ anh đã [Cm] mất những phút vô [Fm] tư thuở [Cm] nào
Từ khi em [Ab] đến mang những yêu thương nồng [G] trao
Ðể khi anh [Fm] biết đã cách xa em thật [F7] rồi
Thì bao thương [Db] nhớ nay đã không bao giờ [G] vơi

Ôi [Fm] biết bao lời đắng cay [Cm] trên miệng đời
[G7] Ðã xua tan giấc mộng lứa [Cm] đôi
Anh [Fm] vẫn mơ hình bóng em [Cm] yêu suốt đời
[Ab] Dẫu không bao giờ [G7] đến bên [Cm] người

Từ khi anh [Cm] biết anh đã yêu [Fm] em thật [Cm] nhiều
Là khi anh [Ab] biết bao đắng cay trong tình [G] yêu
Làm sao vơi [Fm] bớt những tiếng yêu thương ngọt [F7] ngào
Cùng bao hơi [Db] ấm giây phút đôi ta gần [G] nhau

Anh [Fm] tim mình giữa nỗi [Cm] đau ngọt ngào
[G7] Ðã theo anh mãi tận chốn [Cm] nao
Cho [Fm] dẫu ta đã cách xa [Cm] nhau suốt đời
[Ab] Những dấu yêu còn [G7] mãi không [Cm] rời.


0 comments:

Post a Comment