Monday, August 17, 2009

Biển nhớ

Ngày mai em đi Am
biển nhớ Am/G tên em gọi về Dm/F
gọi hồn liễu rũ lê thê E7
gọi bờ E7 cát trắng đêm khuya F7 E 7

Ngày mai em đi Am/C
đồi núi Dm-E nghiêng nghiêng đợi chờ E7sỏi đá F trông em từng giờ F6
nghe buồn F6 nhịp chân bơ vơ E7
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em vềDm
bàn tay buông lối ngỏ Am
đàn lên E7 cung phím chờ E7
sầu lên đây hoang vu E7
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn
Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương .


0 comments:

Post a Comment