Monday, August 17, 2009

CÂY ĐÀN SINH VIÊN


Đời [Am] sinh viên có cây [G] đàn guitar [Am]
Đàn [F] ngân lên chúng ta [C] cùng hòa ca
[Dm] anh bạn xa nhà [Am]
[F] cô bạn [G] nhớ cha [C]
Cất [Em] vang cùng lời ca [Am]
Đời [Am] sinh viên quý cây [G] đàn guitar [Am]
Nhờ [F] guitar mới quen [C] nàng mời ca
Buông [Dm] tiếng đàn, tang tình tang tính [Am]
Hát [F] lên bài [G] nhớ thương [C]
Thương [Em] mến tình đồng hương [Am]
Đời [F] sinh viên, sống trong [G] tình bạn thân [C]
Khi anh [D] thấy buồn tôi [Am] nâng phím đàn
Tính [D] tang tình tình tang [Am]
Cùng [F] dắt nhau qua [G] những ngày gian khó [C]
Cùng [F] dắt nhau [G] qua quãng đời [Am] sinh viên
Rồi [F] mai đây, bước danh [G] lợi phồn hoa [C]
Khi nghe [D] tiếng đàn ta [Am] nhớ năm nào
Thức [D] suốt đêm dài những ngày thi đến [Am]
Giờ [F] nhớ nhau [G] ,nhớ nhau thật nhiều [C]
Giờ [F]nhớ nhau [G] , ta ôm đàn guitar… [Am]1 comment: