Monday, August 17, 2009

CÒN TUỔI NÀO CHO EM


[E] Tuổi nào nhìn [F] lá vàng [E] úa chiều [Am] nay
Tuổi [A] nào ngồi hát mây [Dsus4] bay [Dm] ngang trời
Tay [Dm] măng trôi [F] trên [E] vùng tóc [Am] dài
Bao [F] nhiêu cơn mơ [Am] vừa [E] [F] [G] tuổi [E] này
Tuổi nào ngơ [F] ngác tìm [Dm] tiếng [C] gió [Dm] heo [F] may [G] [F] [E]

[E] Tuổi nào vừa [F] thoáng buồn [E] áo gầy [Am] vai
Tuổi [A] nào ghi dấu chân [Dsus4] chim [Dm] qua trời
Xin [Dm] cho tay [F] em [E] còn muốt [Am] dài
Xin [F] cho cô đơn [E] vào [F] [G] tuổi [E] này
Tuổi nào lang [F] thang thành [Dm] phố [F] tóc [E] mây [Am] cài

Em xin tuổi [Dm] nào còn [E] tuổi nào cho [Am] nhau
Trời [C] xanh trong mắt em [Dm] sâu
Mây [E] xuống [F] vây [E] quanh giọt [Am] sầu
Em [F] xin tuổi [Dm] nào
Còn [E] tuổi trời hư [Am]
Bàn [C] tay che dấu lệ [Dm] nhòa

[G] Ôi [E] buồn!
Tuổi nào ngồi [F] khóc tình [E] đã nghìn [Am] thu
Tuổi [A] nào mơ kết mây [Dsus4] trong [Dm] sương mù
Xin [Dm] chân em [F] qua [E] từng phiến [Am] ngà
Xin [F] mây xe [Am] thêm [E] [F] [G] mầu áo [E] lụa
Tuổi nào thôi [F] hết từng [Dm] tháng [F] năm [E] mong [Am] chờ...


0 comments:

Post a Comment