Tuesday, August 11, 2009

Nhạc lý - Mở đầu

LỜI NÓI ĐẦU

Trong khi đọc xướng âm, học viên được hướng dẫn học từ cái dễ đến cái khó, từ cái đơn giản đến cái phức tạp. Lý thuyết âm nhạc cũng được đưa vào tuần tự, mỗi lần một ít, tuỳ theo đòi hỏi của bài xướng âm cũng như tuỳ theo thời giờ cho phép.

Khi hướng dẫn học phần lý thuyết song song với xướng âm, không nên học hết mọi điểm như được ghi theo thứ tự trong sách này. Nhưng điểm nào dễ hiểu, cần thiết, chúng ta học trước, những gì khó hiểu, phức tạp, chúng ta sẽ trở lại sau.

Đề nghị : Xướng âm I học các chương I, II, III, IV,

Xướng âm II học các chương V, VI, VII, VIII,

Xướng âm III học các chương IX, X, XI, XII.

Tuy nhiên nếu cần, vẫn có thể thảy đổi các chương, hoặc học trước một số điểm có trong các chương sau. Các học viên vẫn có thể đọc trước các chương để có cái nhìn tổng quát về môn học. Sau mỗi chương đều có những tiểu đề để ôn tập.

Vì soạn ra để dạy kèm với môn xướng âm, nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong được sự góp ý của bạn đọc.

QUÊ HƯƠNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giảng khóa về Thanh nhạc của nhạc sĩ Hải Linh.

2. Giảng khóa về Ngũ âm của nhạc sĩ Hải Linh.

3. Giảng khóa về Ca trưởng của nhạc sĩ Hải Linh.

4. Larousse de la musique 1957.

5. Histoire de la langue musicale của Maurice Emmanuel.

6. Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A. VAKHRAMÊÉP.

(do Vũ Tự Lân dịch, 1985).

7. Tìm về với Dân ca do Quê Hương sưu tập.0 comments:

Post a Comment