Saturday, August 22, 2009

Nỗi nhớ mùa đông

Bm          F#7
Dường như ai đi ngang cửa
  G        Bm
gió mùa đông bắc se lòng
          Em
chút lá thu vàng đã rụng
F#7         Bm
chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
mà ngỡ ai đó nói cười
bóng nhớ cánh bườm xưa ấy
giờ đây cũng bỏ ta đi.
Bm          Em
Làm sao về được mùa đông
           Bm
dòng sông đôi bờ cát trắng
  D       G
làm sao về được mùa đông
  Em         Bm
để nghe chuông chiều xa vắng(Mùa thu cây cầu đã gãy)
           Em
thôi đành ru lòng mình vậy
  F#7      Bm
vờ như mùa đông đã về.


0 comments:

Post a Comment