Saturday, September 5, 2009

Diễm xưa

Lấy tông, nốt: Si Do2 Si Si (2 = cao)
Mưa vẫn mưa bay ...


B7 |Em
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...
|Em |Am
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao ...
|Em |B7
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ ...
|B7 |C
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu ...

|B7 |Em
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ ...
|Em |Am
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua ...
|Em |B7
Trên bước chân em âm thầm lá đổ ...
|B7 |Em
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa ...


|Em |Am
Chiều nay còn mưa sao em không lại
|Em
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Am |B7
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
|B7
Bước chân em xin về mau


(B7) |Em
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động ...
|Em |Am
Làm sao em nhớ những vết chim di ...
|Em |B7
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng ...
|B7 |Em |Em
Để người phiêu lãng quên mình lãng du ....


(Lập lại)


B7 |Em
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động ...
|Em |Am
Làm sao em biết bia đá không đau ...
|Em |B7
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng ...
|B7 |Em |Em
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ... (Hết)

0 comments:

Post a Comment