Friday, September 18, 2009

Thà như giọt mưa

Pham Duy
Nhịp 3/4 tông Em đánh boston

Thà như giọt mưa[Em] vỡ trên tượng đá[Em]
thà như giọt mưa[D] khô trên tượng đá[D]
thà như mưa gió[C] đến ôm tượng đá[C]
có còn hơn không[B7], có còn hơn không[Em]
có còn hơn không[D], có còn hơn không[Em]

Người từ trăm năm[G] về khơi tình động[D]
người từ trăm năm[D] về khơi tình động[G]
ta chạy vòng vòng[D] ta chạy mòn chân[G]
nào có hay đời cạn[D] nào có hay cạn đời[G]

Thà như giọt mưa[Em] vỡ trên tượng đá[Em]
thà như giọt mưa[D] khô trên tượng đá[D]
thà như mưa gió[C] đến ôm tượng đá[C]
có còn hơn không[B7], có còn hơn không[Em]
có còn hơn không[D], có còn hơn không[Em]

Người từ trăm năm[G] về như dao nhọn[D]
người từ trăm năm[D] về như dao nhọn[G]
dao vết ngọt đâm[D] ta chết trầm ngâm[G]
dòng máu chưa kịp tràn[D]
dòng máu chưa kịp tràn[G]

Thà như giọt mưa[Em] vỡ trên tượng đá[Em]
thà như giọt mưa[D] khô trên tượng đá[D]
thà như mưa gió[C] đến ôm tượng đá[C]
có còn hơn không[B7], có còn hơn không[Em]
có còn hơn không[D], có còn hơn không[Em]

Người từ trăm năm[G] về phai tóc nhuộm[D]
người từ trăm năm[D] về phai tóc nhuộm[G]
ta chạy mù đời[D] ta chạy tàn hơi[G]
quỵ té trên đường đời[D]
sợi tóc vương chân người[G]


0 comments:

Post a Comment