Friday, October 2, 2009

Dấu tình sầu

slow rock
[Am]
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm
--------------[G]--------------[Dm]
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần
----[F]-------------[Am]
Lời ru đan ngón tay buồn
----------------------[Dm]
Ngàn năm cho giá băng hồn
-----[E]--------------[F]
Tuổi gầy nồng lên màu mắt
--------------------------[Am]
Trời còn mây tím để lá mơ nhiều
-------------[G]------------[Dm]
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu
------[F]----------------[Am]
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
-------------------------[Dm]
Nhạt thương cho gót dáng sầu
-----[E]-------------[Am]
Giận hờn xin ngập lối đi
------------------------------[F]
Ðàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
------------[G]----------------
Ðường hoang vắng cho lá về nguồn
----------[F]------------[Dm]
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
-------[F]--------------[G]
Từ khi gió mang dấu địa đàng
----------[F]------------[Am]
Ðường lên đá che vết nồng nàn
----------[E]-------------[Am]
Người còn nhớ mãi hay quên lời

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ
-------------[G]--------------[Dm]
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
-----[F]-------------[Am]
Hàng cây mơ bóng bên đường
------------------------[Dm]
Gọi người khi nắng phai tàn
----[E]---------------[Am]
Gọi tình yêu vào lãng quên


0 comments:

Post a Comment