Wednesday, June 2, 2010

Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc
-------------G----------------------Bm----------Em
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
--------------C-D--------------G
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
-----------------Am-------D------------------------Bm---------------------Em
Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh
--------------C--------------------D
Và để em lạc trong đêm tối tăm
--------------------G------Bm-------------------Em
Này người yêu ơi có biết em buồn em lẻ loi
---------------------C--D-------------------------G
Đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ
-------------------Am---------D-----------------Bm----------------------Em
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em
----------------Am----------------D-------------G
Giờ em mới biết con đường đó chính là anh.

Em------D--C--------D----------Bm-----Em--D
Người yêu ơi! Xin anh đừng đi quá vội,
C----D----Em----------------Am--------------D
Chờ em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi.

----------------------G---Bm--------------Em
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
------------------C-----D---------------------G
gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
-----------------------C-------D-------------------Bm---------Em
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
----------------C--------------------------D------G
vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh.

0 comments:

Post a Comment