Wednesday, June 2, 2010

Giấc mơ trưa

Em nằm em (A)nhớ
Một ngày trong(D) veo
Một mùa nghiêng (E)nghiêng
Cánh đồng xa (D)mờ
Cánh (F#m)cò nghiêng cuối (E)trời

Em về nơi (A)ấy
Một bờ vai (D)xanh
Một dòng tóc (F#m)xanh
Đó là chân (Bm)trời
Hay là mưa cuối (E)trời

Và gió theo (A)em trôi về con đường
Và nắng theo (F#m)em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi (Bm)đi những miền xanh thẳm
Người đã quên (D/Bm)đi những lần em (E)buồn

Từng dấu chân (A)xưa trên đường em về
Giờ đã lên (F#m)hoa những cành hoa vắng
Người đã đi (Bm)qua những lời em kể
Này giấc mơ (D/Bm)trưa bao giờ em (E)về?
...
Một tiếng (A)chuông chùa
...
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng ...

1 comment: