Wednesday, June 2, 2010

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn Guitar

Bepop

Dm----------------F------------Bb
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
---------A7-------------Dm
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka
--------------------------C------Bb
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha
-----------A7-------------Dm
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka


Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka
Dặm đường dài với những nỗi buồn
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka

Dm------------
Bay đi xa đi xa
-----------------------Gm
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Bay đi xa đi xa
----------A7-----------Dm
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha

Vang vang trong tim ta
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Vang vang trong tim ta
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha

Dm--C--------Dm
Lot ka Gascia
------------Bb--------------C------Dm
Anh đã chết với cây đàn ghi ta

Lotka Gascia

Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta
C--------------------------------------Bb
Trong trái tim của những người yêu nước
------Gm------------------------Dm
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước
Gm---------------------Dm
trong bước chân người vũ nữ
-----Bb------------------A7------Dm
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ

---------Bb------------C---------------------Dm
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta!

0 comments:

Post a Comment