Wednesday, June 2, 2010

Trưa vắng

Fox,..


Trưa(C) nay phố xá đầy(G) nắng

Riêng(Am) em với con đường(Em) vắng

(F)Biển ngoài kia sóng(G) nói thầm

Nói thầm(Em) rằng em nhớ thương(Am) anh


(C)Hàng phi lao đứng trên bờ(G) cát

Nghe(Am) em bỗng cất lời(Em) hát

(F)Và trời xanh cũng(G) hát cùng

Phố biển(Em) lời yêu (C)thương


Vẫn biết mây trời bay(F) về một nơi xa(Dm)

Vẫn biết anh giờ đây(G) ở một nơi xa(Em)

Vẫn thương thật (Gm)nhiều

Vẫn yêu thật (A)nhiều

Vẫn luôn chờ (Dm)mong

Để trưa nay(G) phố biển đẹp như (C)mơ


Vẫn biết mây trời (F)bay là bay đi (Dm)mãi

Vẫn biết anh chẳng (G)như lời anh vẫn (Em)nói

Vẫn thương thật (Gm)nhiều

Vẫn yêu thật (A)nhiều

Vẫn luôn chờ (Dm)mong

Dù trưa (G)nay phố biển không có(C) anh

Vì trưa nay gió không thể nói
Nên cây lá cất lời hát
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương

Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
Biển chiều lấp lánh
Gió không ngừng thổi
Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
Để trưa nay phố biển mình em thôi

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn thương thật nhiều
Vẫn yêu thật nhiều
Vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh

0 comments:

Post a Comment