Wednesday, June 2, 2010

Xuân này con không về

C---------------------------C
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
G------------Em----------------Am--F
khi thấy mai đào nở vàng bên nương

F--------------G---------------C
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
----Em--------------Am
nay én bay đầy trước ngõ
-------Dm-----------G7---G
mà tin con vẫn xa ngàn xa
(ttu)
ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
-------G------------------C
đỏ hây hây những đôi má đào
---------------F---------------Dm
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
------------G--------------------C
mái tranh nghèo không người sửa sang
-----------F------------------G
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
------------F----------
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
-----C----------Em---------F
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
--------Dm----------------G--
ba ngày xuân đi khoe phố phường

Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...

1 comment: