Sunday, March 17, 2013

Bác sĩ Chỉnh hình - Houston Chiropractor

Nếu cơ sở thương mại chưa có trong danh sách, xin quý vị thêm vào tại đây.


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR


290 Pain & Rehab
Laura T. Le & Thao Huynh
10900 Northwest Fwy., Ste. 115
Houston, TX 77092
713-290-1881

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

59 Pain & Rehab Center
7443 Southwest Fwy.
Houston, TX 77074
713-484-6262

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Active Healthcare Center
 Huynh N. Thanh
6440 Hillcrof, Ste. 303
Houston, TX 77081
713-490-5519

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Acu Chiro Clinic
Chung Duc Manh
16506 FM 529, Ste. 119
Houston, TX 77059
281-855-3355

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Advanced Spinal Treatmen Ctr.
Le Quang Danh
10625 Veterans Memorial Dr., Ste. E
Houston, TX 77038
281-260-9726

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Advent Health Clinic
Vu Dung & Vu Han
11210 Veterans Memorial, Ste. C
Houston, TX 77067
281-820-0400
8831 Long Point Rd. Ste. 101
Houston, TX 77055
713-722-7733
6901 Corporate Dr, Ste. 108
Houston, TX 77036
713-771-1490

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

All Health Chiropractic Clinic
Michael V. Truong
13611 Bellair Blvd., Ste. D
Houston, TX 77083
281-879-8118


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Amerimed Health & Rehabilitation
6300 Richmond Ave., Ste. 306
Houston, TX 77057
713-789-4100

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Bellaire Chiropractic Clinic
Dien Dang
10786 Bellaire Blvd., Ste. C
Houston, TX 77720
281-933-8000

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Bellaire Pain Center
Tracy Thuy-Tien Pham
14250  Bellaire Blvd., Ste. 38

Houston, TX 77083
713-988-9797

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Chiro-Med Clinic
Ton Ha
9798 Bellaire Blvd., Ste. K
Houston, TX 77036
713-777-7888

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Chiro-Med Clinic
Ton Ha
9798 Bellaire Blvd, Ste. K
Houston, TX 77036
832-777-7888

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Cypress Acupuncture & Chiropractic
John Khuong Nguyen
13040 FM 529 Rd., Ste. G
Houston, TX 77041
713-849-4804
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Downtown Performance Medical Center
3033 Fannin St.
Houston, TX 77004
713-652-0011


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Health & Rehab, P.A.
John Mai
3961 S. Gessner
Houston, TX 77063
713-777-0711
11007 Fuqua, Ste. A
Houston, TX 77089

713-943-7477

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Huffmeister Family Chiropractic
Nguyen Huu Bang
11045 Huffmeister Td.
Houston, TX 77065
281-970-4299
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Lindale Healthcare Clinic
6219 Irvington Blvd., Ste. A
Houston, TX 77022
713-697-6881

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Mai’s Chiropractic & Rehab
Jennifer Oanh Mai & Beverly Mai
11360 Bellaire Blvd., Ste. 320
Houston, TX 77072
281-988-6699

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Midtown Pain and Rehab Center
Huynh Thao & Laura Le
2117 Chnevert St., Ste. J
Houston, TX 77003
713-650-6656

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Mission Chiropractice & Wellness
15000 Bellaire Blvd., Ste. G
Houston, TX 77083
281-495-8788
6628 Wilcrest Dr, Ste. 203
Houston, TX 77072

281-495-8788 
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

National Chiropractic Clinic
John Khuong Nguyen
8989 Westheimer Rd., Ste. 203
Houston, TX 77063
713-783-8383
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Natural Health Chiropractic
Dr. Thuan Tran, D.C.
12128 Veterans Memorial Dr.
Houston, TX 77067
281-587-2426

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Nguyen Duc Dinh
7419 Kirkwood,
Houston, TX 77072
281-931-8899

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Northside Pain Relief Center
123 N. Point Dr., #170
Houston, TX 77060
281-455-6944


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Pain Headache Clinic
Peter Hoang
11209 Bellaire Blvd., Ste. C31
Houston, TX 77072
281-988-8999
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Quality Care Chiropractic
Hoang Minh Tuan
12600 Scarsdale Blvd., Ste. C
Houston, TX 77089
281-922-4290

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Sabo Chiropractic Center
Huynh Tan An
12132 Sabo Rd., Ste. F-1
Houston, TX 77089
281-484-5800
DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Scarsdale Chiropractic Clinic
Richard Hoang Dung
10904 Scarsdale Blvd., Ste. 258
Houston, TX 77089
281-481-6170


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Texas Spinal Care
Dr. James Le
9613 Westheimer Rd.
Houston, TX 77063
713-917-0604


DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Trung Tam Y Khoa va Chinh Hinh & Cham Cuu
Hoang Ngoc Tuan, Lam My Ngoc, Pau Le
6988 Wilcrest Dr., Ste. A
Houston, TX 77072
281-564-8909

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Tura Rehab Center
Calvin Chau Vo Hoang & Tung Dang
6776 SW Fwy., Ste. 340
Houston, TX 77074
713-781-0040

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Vuong Kien Tam
7814 Bellaire Blvd. @ Fondren
Houston, TX 77036
713-771-8110

DOCTOR - HOUSTON - BAC SI CHINH HINH - CHIROPRACTOR

Wellness Clinic
8138 S. Kirkwood St., Ste. C
Houston, TX 77072
281-933-3399


0 comments:

Post a Comment