Sunday, March 17, 2013

Danh sách các nhà hàng Việt Nam tại Houston

Nếu cơ sở thương mại chưa có trong danh sách, xin quý vị thêm vào tại đây.

102 Restaurant & Grill11768 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-7373
Cutie Cafe & Karaoke12709 BEECHNUT ST, STE 100, HOUSTON
Điện thoại: 281-561-8081
Hoa Nắng Restaurant12000 BELLAIRE BLVD, STE 180, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-1298, 713-894-6866
Nhà hàng Thu Thu5015 ANTOINE, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 713-956-4970
Phố Núi10827 BELLAIRE BLVD, STE 230 , HOUSTON
Điện thoại: 281-988-9097
Quán Lý Hương12320 BELLAIRE BLVD, STE B14, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-5111
Quán Miền Tây13442 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-1868
Quán Nhậu Saigon6230 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-6292
Quán Vĩnh Long11415 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-7227
Si Mê Restaurant Bar & Grill6938 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-4600
SOS Lounge6198 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-971-1963
Star Café12320 BELLAIRE BLVD, STE B1, HOUSTON
Điện thoại: 713-384-6386
Tài Lợi12320 BELLAIRE BLVD, STE B7, HOUSTON
Điện thoại: 408-391-7384


0 comments:

Post a Comment