Sunday, March 17, 2013

Danh sách các quán Karaoke tại Houston

Nếu cơ sở thương mại chưa có trong danh sách, xin quý vị thêm vào tại đây.

Cafe L'amour7238 BOONE, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-8598
Cafe Window6489 WILCREST DR, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-0441
Canvas Café Bistro10925 BEECHNUT, STE B201, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-6996
Diamond Club6292 WILCREST, HOUSTON
Điện thoại: 832-790-2369, 832-643-1960
Hifi Karaoke & DJ Services
Điện thoại: 281-922-0026
ISingTec11360 BELLAIRE BLVD, STE 700, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-7464, 281-530-7465
Le Red11360 BELLAIRE BLVD, STE 380, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-2880
Mây Chiều12313 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-7708
MTV Karaoke11107 BELLAIRE BLVD, STE E, HOUSTON
Điện thoại: 832-351-2760
Quán Lý Hương12320 BELLAIRE BLVD, STE B14, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-5111
Quán Vĩnh Long11415 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-7227
SOS Lounge6198 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-971-1963


0 comments:

Post a Comment