Sunday, March 17, 2013

Danh sách các tiệm cafe tại Houston

Nếu cơ sở thương mại chưa có trong danh sách, xin quý vị thêm vào tại đây.

Blenders8300 W BELTWAY 8, ST72, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-7060
Boba Zone10613 BELLAIRE BLVD, STE #A-104, HOUSTON
Điện thoại: 281-983-5700
Boba-T10815 BEECHNUT DR, STE 127, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-9994
Bubble Café10800 BELLAIRE, STE G, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-7070
Cafe L'amour7238 BOONE, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-8598
Cafe Window6489 WILCREST DR, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-0441
Café Lú11115 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-372-6239
Café Số Đỏ13610 BELLAIRE BLVD, STE C2, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-8494
Café Thanh Quỳnh10804 BELLAIRE BLVD, STE H, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-4991
Café Trinh6968 WILCREST DRIVE, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-9899
Canvas Café Bistro10925 BEECHNUT, STE B201, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-6996
Coffee Co & Beignets11134 S HWY 6, STE 216, SUGAR LAND
Điện thoại: 281-568-3343
Đà Lạt Café & Internet3744 BROADWAY ST, STE B3, HOUSTON
Điện thoại: 713-641-9223, 281-617-6443
Đức Phương Thạch Chè11360 BELLAIRE BLVD, STE 980, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-1838
Kim Sơn Café1809 ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON
Điện thoại: 281-597-9191
Lee's Sandwiches (1)11210 BELLAIRE BLVD, STE 113, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-9988
Lee's Sandwiches (2)8338 W SAM HOUSTON PKWY, STE 128, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-5788
Mây Chiều12313 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-7708
Mercury Café11754 BELLAIRE BLVD, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 832-351-2711
Mimi Café13080 BELLAIRE BLVD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 832-908-1000
MTV Café12148 BELLAIRE BLVD, STE 120, HOUSTON
Điện thoại: 832-328-1515
NJOI Coffee & Tea10868 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-2181
Star Café12320 BELLAIRE BLVD, STE B1, HOUSTON
Điện thoại: 713-384-6386
Tri Kỷ13610 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-935-3024
Viva Juice & Coffee11360 BELLAIRE BLVD, STE 850, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-8899
Yesterday Cafe12000 BELLAIRE BLVD, STE 100, HOUSTON
Điện thoại: 281-562-6456


0 comments:

Post a Comment