Sunday, March 17, 2013

Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California

 • Nếu cơ sở thương mại chưa có trong danh sách, xin quý vị thêm vào tại đây.
 • Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California 

 • Phở Bằng
 • Street: 1705 Tully Road
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 251-0896

 • Phở Công Lý
 • Street: 460 William St
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95112
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 610-9849

 • Phở 90 Degree
 • Street: 999 Story Rd, Ste 9090
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 993-9090
 • Website: http://pho90degree.com/

 • Phở Bà Dậu Công lý 
 • Street: 1939 Alum Rock Ave, Ste #H
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95116
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 272-8842

 • Di Lặc Cuisine Restaurant
 • Street: 1644 East. Capital expressway
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95121
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 238-8686

 • An Khang Mỳ Gia
 • Street: 304 E. Santa Clara
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95113
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 885 – 0339

 • Phủ Hồ Tây
 • Street: 930 Story Road
 • City: San Jose
 • State: Alabama
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 298-1688

 • Tiệm bánh Van's Bakery
 • Street: 1824 E. Tully Rd
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 270 - 2222

 • Phi Long Restaurant
 • Street: 1111 Story Rd, # 1007
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 282-1666

 • Hoang Long Restaurant
 • Street: 1741 N. Milpitas Blvd
 • City: Milpitas
 • State: California
 • Zip Code: 95035
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 262 - 6226

 • Gò Công Quán
 • Street: 1688 Berryessa Rd
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95133
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 272-2828

 • Phở Nguyễn
 • Street: 275 W. Calaveras Blvd
 • City: Milpitas
 • State: California
 • Zip Code: 95035
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 945-5909

 • Huế Xưa Restaurant
 • Street: 301 E. Santa Clara St
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95113
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 283-0822

 • Phở Gàn An Nam
 • Street: 740 Story Road, #8
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States

 • Phở Hà
 • Street: 951 McLaughlin Ave
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 280-0381

 • Phở Hương
 • Street: 1954 Tully Rd
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 223-7668

 • Phở Kim Long
 • Street: 2082 Norh Capital Ave
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95132
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 946-2181

 • Phở Queen
 • Street: 1133 Tasman Dr
 • City: Sunnyvale
 • State: California
 • Zip Code: 94089
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 745-7753

 • Phở Ý
 • Street: 1660 E. Capital Expressway
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95121
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 274-1769

 • Cao Nguyên Restaurant
 • Street: 2549 S. King Rd, A-16
 • City: San Jose
 • State: California
 • Zip Code: 95122
 • Country: United States
 • Điện thoại: (408) 270-9610


0 comments:

Post a Comment