Wednesday, March 20, 2013

Phở, Bún, Mì, Hủ Tiếu, Chè Orange County | Little Saigon | California

Phở

Phở Nguyễn Huệ (Bolsa/Ward

10487 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
714-839-8916 
Phở bác chánh cống 

Phở Hương Quê
 
phở gà đi bộ nên rất dai, quán mở 24/7, trên đường Brookhurst St gần góc Hazzard

Bún, Mì, Hủ Tiếu

Quán bún Ban Mai (Bolsa/Magnolia trong khu chợ ABC) 
8890 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
714-891-5367 
bún riêu, canh bún 

Lục đỉnh ký (trên đường Bolsa, gần góc Brookhurst) 
9812 Bolsa Ave,#100, Westminster, CA 92683
714-839-6813
mì khô, cơm chiên cá mặn thịt gà, và món chiêu bài đồ bổ cho quý ông Gà Ác hầm thuốc Bắc, nhớ uống nước mát ở đây 

Nhà hàng Phương (Westminster/Taft) 
10722 Westminster Blvd, Garden Grove, CA
714-534-3339 
chuyên về Hủ Tiếu Mỹ Tho và Mì, nhớ ăn tráng miệng với ly kem dừa hay sầu riêng

Chè

Thạch Chè Hiển Khánh
(Bolsa/Bushard trong khu chợ T&K)
9639 Bolsa Ave, #A, Westminster, CA 92683
714-839-8143

(Westminster/Brookhurst)
9784 Westminster Blvd, Garden Grove, CA
714-537-5105 
chè xôi bánh trái đủ thứ 

Bánh mì & chè Cali 
(Bolsa/ Magnolia trong khu chợ ABC) & (Bolsa/Brookhurst)
9848 Bolsa Ave, Westminster, CA
714-534-6987/ 714-897-3927

Brookhurst/McFadden)
13838 Brookhurst St
714-531-4556

0 comments:

Post a Comment