Tuesday, February 18, 2014

Scholarships | Học bổng du học

Có nhiều học bổng, trợ cấp, miễn giảm có thể hỗ trợ tài chính cho bạn khi học tập tại Australia, Canada, Anh Quốc, Mỹ, Nhật Bản,.... Các học bổng đó của chính phủ các nước cấp, các cơ sở đào tạo, và một số các tổ chức công lập và tư nhân khác. Các đơn xin học bổng phải được nộp trực tiếp cho nơi cấp học bổng.

Để tiết kiệm thời của các bạn vào việc tìm kiếm trên internet, chúng tôi cung cấp cho các bạn thông tin về các loại học bổng - tại đây. Chọn link và click các bạn sẽ vào thẳng trang web học bổng của trường hoặc loại học bổng các bạn muốn apply.

Quy trình và yêu cầu của mỗi loại học bổng đều khác nhau, do đó thời gian nhận hồ sơ cũng không giống nhau. Nhìn chung, thời gian nhận hồ sơ của các học bổng thường vào khoảng tháng 12 đến tháng 4 hằng năm. Quá trình chuẩn bị một bộ hồ sơ xin học bổng hoàn chỉnh thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, bao gồm thời gian tìm hiểu về học bổng, xin nhập học, viết các bài luận, xin thư giới thiệu, thi chứng chỉ tiếng Anh, dịch và công chứng các loại giấy tờ.

Chúc các bạn may mắn! 


iCalif - Sharing Knowledge.


0 comments:

Post a Comment