Wednesday, March 2, 2016

Học bổng Toàn phần Sau Đại học của Đại học Bond, Úc 2016 – 2017

Năm học 2016/17, Đại học Bond hân hạnh được trao các suất học bổng đến tay các sinh viên quốc tế có thành tích học tập nổi bật. Học bổng dành cho chương trình nghiên cứu Sau Đại học toàn thời gian tại trường.
Đơn vị cấp học bổng: Trường Kinh doanh Luiss, Đại học Luiss Guido Carli, Italy.
Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.
Số lượng: Số lượng học bổng có hạn.
Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.
Giá trị học bổng: Cơ hội cho các ứng viên xuất sắc để nhận được học bổng bao gồm phụ cấp sinh hoạt: học phí, chi phí bảo hiểm y tế (đối với người nhận học bổng) và các chi phí bao gồm sức khỏe (cho gia đình của người nhận). Học bổng của Đại học Bond cung cấp cho người nhận một khoản phụ cấp sinh hoạt trị giá $26,140 mỗi năm. Đây là khoản trợ cấp miễn thuế và được cân đối hàng năm.
Yếu tố lựa chọn: Học bổng được trao cho sinh viên có nhu cầu du học tại Úc thông qua nghiên cứu Cao học (HDR). Sinh viên có thành tích nghiên cứu xuất sắc cũng có thể nhận được tài trợ thêm từ Đại học Bond, bên cạnh học bổng IPRS.
Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học chương trình Đào tạo Tiến sĩ nghiên cứu, đồng thời đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Bond
  • Để được chấp nhận tham gia chương trình nghiên cứu Cao học (HDR), ứng viên cần đáp ứng được yêu cầu đầu vào của chương trình, cũng như phải đảm bảo được các yêu cầu khác liên quan đến thị thực visa, đăng kí thường trú tại Úc cũng như trình độ tiếng Anh.
  • Ứng viên đã nộp đơn đăng kí học bổng Bond từ những năm trước, kể cả khi ứng viên đó không được nhận học bổng, cũng sẽ không được phép tham gia đăng kí học bổng năm nay.
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2016
Phương thức nạp đơn: Ứng viên hoàn tất đăng kí học bổng theo địa chỉ sau: http://analytics.clickdimensions.com/bondeduau-a6qbr/pages/e3e922b665a0e41180d40050569c0f40.html
  • Bước 1: Thể hiện nguyện vọng. Ứng viên thể hiện nguyện vọng muốn được tham gia chương trình nghiên cứu Cao học (HDR). Sau khi nguyện vọng được chấp thuận, ứng viên sẽ được yêu cầu chuẩn bị một bộ hồ sơ nhập học vào chương trình nghiên cứu Cao học (HDR) dành cho bậc Tiến sĩ và nộp cho Khoa bộ môn tương ứng.
  • Bước 2: Tìm Giáo sư hướng dẫn. Click vào nút "Find a Supervisor"
  • Bước 3: Đăng kí nhập học vào Đại học Bond. Click vào nút "Apply for admission"
  • Bước 4: Sau khi hồ sơ đã được chấp thuận và ứng viên đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Bond, ứng viên có thể click vào nút "apply for scholarship" để bắt đầu đăng kí học bổng.


0 comments:

Post a Comment