Wednesday, June 1, 2016

Cách thức phổ biến nhất để đạt được học bổng du học - Thông tin học bổng 1 số trường ở Mỹ


Các cách thức phổ biến nhất để đạt được học bổng du học, bao gồm:

 • Căn cứ vào thành tích: các học bổng này được căn cứ vào bảng điểm sinh viên hoặc các hoạt động ngoại khóa như là thành tích thể thao và phục vụ cộng đồng.
 • Sinh viên cá biệt: các học bổng này dành cho các sinh viên có đủ điều kiện được căn cứ vào các yếu tố như giới tính, dân tộc, tôn giáo, tiểu sử gia đình và tiền sử bệnh án. 
 • Điểm đến đặc biệt: các học bổng này được chính phủ hay trường đại học cấp cho các sinh viên đến từ một đất nước đặc biệt.
 • Ngành học đặc biệt: các học bổng này được trường đại học hay trường học cấp cho các sinh viên dự định theo đuổi một ngành học đặc biệt. 

   

  Trường
  Học bổng
  Giá trị
  Số lượng
  Kỳ nhập học
  Điều kiệnĐối tượng
  CEG US for High school
  CATS Academy Boston
  20% học phí
  N/A9/2016
  • GPA >=8.0
  • Thỏa điều kiện tiếng Anh đầu vào
  Học sinh quốc tế
  (Lớp 9 - 12)
  40% học phí
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  • GPA >=8.5
  • IELTS 6.5/TOEFL 80
  CEG US
  OnCampus 
  (OnCampus Boston, 
  OnCampus SUNY, 
  OnCampus Cal State Monterey Bay)
  10% - 40% 
  học phí
  N/A2016
  Sinh viên Đại học năm 1
  • GPA 7.0/10
  • IELTS 5.0
  • Phỏng vấn với đại diện CEG

  Western Michigan University
  CELCIS Scholarship
  $1000 mỗi học kỳ, tối đa 2 học kỳ
  10 mỗi năm
  2016
  • Học sinh tốt nghiệp phổ thông GPA đạt 3.0/4.0 trở lên
  • Dành cho 10 sinh viên đầu tiên thỏa điều kiện
  • Nộp học bạ tiếng Anh tại CELCIS 
  Sinh viên CELCIS
  Western Michigan University
  Diether H. Haenicke Scholarship
  $4,000 - 
  $16,000 mỗi năm
  N/A
  Học kỳ mùa xuân
  - Sinh viên quốc tế bậc Đại học tại WMU nhập học lần đầu tiên học kỳ mùa xuân hoặc mùa thu
  - Học sinh tốt nghiệp phổ thông GPA đạt 3.0/4.0 trở lên
  - Thỏa điều kiện nhập học WMU
  - Áp dụng cho 8 học kỳ hoặc cho đến khi tốt nghiệp tùy khóa học
  Sinh viên nhập học kỳ mùa xuân hoặc mùa thu
  James Madison University
  Internationnal Year 1 program
  $2,500
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master 
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  Sinh viên quốc tế
  Widener University
  Internationnal Year 1 program
  Pre-Master program
  $2,500
  N/A
  2016
  ○ Học bổng International Student Grant trị giá $10,000 mỗi năm học được trao cho sinh viên theo học tại Widener University sau khi hoàn thành chương trình ISC.
  ○ Học bổng International Student Grant trừ vào học phí tại Widener University trong vòng 4 năm (8 học kì).
  Sinh viên quốc tế
  Year 2 - 4
  $10,000
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master 
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  Roosevelt University
  Internationnal Year 1 program 

  Pre-Master program
  $2,500
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master 
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  Sinh viên quốc tế
  Merrimack College
  Pre-Master Program
  $1,000 hoặc $2500
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên đăng ký khóa Year 1 và Pre-Master 
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  Sinh viên quốc tế
  University of Vermont
  International Year 1
  Lên đến $10,000
  N/A
  2016
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  ○ Học bổng trao theo hình thức first come - first served
  Sinh viên quốc tế
  Pre-Master Program
  Lên đến $10,000
  N/A
  2016
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện 
  ○ Đơn xin học bổng
  ○ Học bổng trao theo hình thức first come - first served
  Post-International Year 1 and
  Post Pre-Master Program
  $10,000
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên hoàn thành khóa International Year 1 (GPA 3.0+) hoặc Pre-Master (3.5)
  ○ Sinh viên có thể nhận học bổng hàng năm lên đến 4 năm đối với bậc đại học và 2 năm đối với bậc sau đại học
  Royal Roads University
  Internationnal Year 1, Transfer
  Preparation program and
  Pre-Master program
  $1,000 CAD
  N/A
  2016
  ○ Sinh viên đăng ký khóa International Year 1 và Pre-Master 
  ○ Kết quả học tập thỏa điều kiện
  ○ Đơn xin học bổng
  Sinh viên quốc tế
  University of Massachusetts
  UMass Lowell
  UMass Dartmouth
  US$12,000/
   4 năm
  N/A
  tháng 5 và tháng 9
  2016
  Student apply UPP in Umass Lowell and Umass Dartmouth who signs up for the 1st year's $3000 scholarship. If student can maintain GPA 3.0 then the rest $9000 will be awarded each year. 
  Sinh viên quốc tế
  University of New Hampshire
  Academic Excellence Ambassador
  US$10,000
  N/A
  9/2016
  Lớp 12 GPA 8,75 (or 3.5/4) trở lên
  IELTS/ TOEFL 6.0/80
  Đơn xin học bổng
  Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên quốc tế
  Academic Merit
  $5,000
  10GPA lớp 12 7.5 (GPA 3.0) trở lên
   IELTS/ TOEFL 5.5/70
  Phỏng vấn với đại diện trường
  UPP Stage
  Early bird
  10% học phí
  (UPP Stage 2 ~ US2,700)
  N/A
  GPA lớp 12 6.0
  IELTS/ TOEFL 5.5/70
  Florida Atlantic University
  Diversification
  10% học phí
  N/A
  Tháng 5 và tháng 9
  2016
  Vui lòng liên hệ
  Sinh viên quốc tế
  Navitas
  Navitas Family Bursaries
  10% học phí
  N/A
  2016 -2017
  Thành viên trong gia đình học cùng trường 
  Sinh viên quốc tế
  Navitas Academic Merit 
  10% học phí học kỳ 2
  N/A
  2016 -2017
  Sinh viên hoàn thành năm 1 Navitas Pathway và thuộc top 2
  Adelphi University
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  Auburn University
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  University of Kansas
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  University of South Carolina
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  Louisiana State University
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  University of Central Florida
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  Florida International University
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  American University
  Học bổng
  20% học phí năm đầu tiên
  N/A
  2016 -2017
  • Tốt nghiệp trường chuyên tại Việt Nam, điểm trung bình cao
  • IELTS 5.5 hoặc tương đương
  • Phỏng vấn với đại diện trường
  Sinh viên Việt Nam
  Old Dominion University
  Học bổng$10,000 USDN/AFall intake 2016

  - Dựa vào kết quả học tập bậc phổ thông

  - Nhập học có điều kiện

  Sinh viên quốc tế

  Để được tư vấn chi tiết về điều kiện nhập học và hồ sơ xin học bổng, xin vui lòng liên hệ Văn phòng IDP Education (Việt Nam):

  (Theo IDP Education - VN)  0 comments:

  Post a Comment