Friday, June 3, 2016

HỌC BỔNG THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC LEIDEN, HÀ LAN 2017


NGÀNH

BẬC HỌC

DEADLINE

1/10/2016 cho chương trình bắt đầu vào tháng 2/2017

Đại học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là đại học đầu tiên tại Hà Lan, một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Vị trí như vậy đã giúp sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành và thực hiện các chức năng ngoài trường đào tạo. Đại học Leiden cung cấp một số khóa học như y tế, nghệ thuật v.v ở các trình độ. Học viện là thành viên của Liên hiệp các trường đại học nghiên cứu Châu Âu và không ngừng phấn đấu đổi mới trong một môi trường thay đổi liên tục.

Chương trình học bổng Xuất sắc của đại học Leiden (LExS) dành cho những sinh viên xuất sắc không thuộc các nước EU/EEA, và mong muốn theo đuổi một chương trình thạc sĩ tại đại học Leiden. Học bổng áp dụng cho tất cả ác chương trình MA, MSc và LLM trên website đại học Leiden. Hầu hết các chương trình thạc sĩ tại Đại học Leiden được giảng dạy bằng tiếng Anh. Điều này đồng nghĩa với việc các ứng viên cần chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của mình, tốt nhất là cung cấp chứng chỉ IELTS.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Leiden, Hà Lan

Đối tượng: Sinh viên quốc tế, không thuộc liên minh châu Âu (EU) hoặc khu vực kinh tế châu Âu (EEA)

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong suốt chương trình học

Giá trị học bổng: Chương trình có ba loại học bổng với trị giá: Học bổng được trao với 3 giá trị như sau:

- 10,000 EUR của học phí

- 15,000 EUR của học phí

- Toàn bộ học phí trừ home fee (khoản phí dành cho học sinh Hà Lan sau khi nhận trợ cấp từ chính phủ Hà Lan)

LExS không phải là học bổng toàn phần. Đại học Leiden chỉ hỗ trợ một mức chi phí xấp xỉ chứ không phải toàn bộ chi phí du học. Chẳng hạn học bổng sẽ có trị giá €10.000 tới €15.000/1 năm học, bao gồm tiền thuê nhà, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, giáo trình và chi phí đi lại. Vì vậy bạn nên cân nhắc tìm nguồn hỗ trợ tài chính khác để ổn định việc học tập và sinh hoạt tại Hà Lan.

Yêu cầu:

- Học bổng LexS dành cho sinh viên quốc tế không thuộc các nước EU/EEA, mong muốn học chương trình Thạc sĩ tại đại học Leiden khai giảng vào tháng 02/2017. Các chương trình Thạc sĩ Luật của Đại học Leiden đều thuộc diện được xét học bổng, tuy nhiên lưu ý rằng có một số chương trình chỉ khai giảng vào tháng 09/2016, ví dụ như:
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Hàng không (khai giảng vào tháng 09/2016 và tháng 02/2017)
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Kinh doanh Châu Âu và Quốc tế
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Thuế Quốc tế
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Hành chính Công Quốc tế
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Dân sự và Thương Mại Quốc tế
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật và Công nghệ số
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Thuế Châu Âu
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Luật Nhân Quyền Châu Âu và Quốc tế
Thạc sĩ Luật: Chuyên ngành về Quyền lợi cho trẻ em Quốc tế
Thạc sĩ Quan hệ đối ngoại

Hạn chót nộp hồ sơ:

1/10/2016 cho chương trình bắt đầu vào tháng 2/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Khi đăng ký cho quá trình nhập học, hãy nêu rõ rằng bạn muốn nộp hồ sơ xin học bổng LExS, trong mục học bổng của đơn đăng ký online. Bạn nên đính kèm một lá thư tiến cử (viết trên Microsoft Word) tối đa 500 từ, giải thích rõ tại sao mình xứng đáng được nhận học bổng này.

Apply online tại: https://www.apply.leiden.edu/oa/Index.php

(Theo scholarshipplanet)0 comments:

Post a Comment