Wednesday, September 7, 2016

Thăm dò của CNN/ORC: Trump và Clinton ngang ngửa

Thăm dò mới nhất của CNN/ORC đưa ra hôm Thứ Ba, 6 Tháng Chín, cho thấy hai ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa và Dân Chủ ngang ngửa, trong khi chỉ còn chín tuần nữa là tới ngày bầu cử.

(Hình minh họa: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Theo thăm dò này, ông Donald Trump (Cộng Hòa) được 45% ủng hộ, bà Hillary Clinton (Dân Chủ) được 43%, ông Gary Johnson (Libertarian) được 7%, và bà Jill Stein (Green Party) được 2%.
Trong hai tháng qua, theo CNN, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump.
Tuy nhiên, bắt đầu từ Tháng Tám, mức ủng hộ của bà Clinton dần dần giảm đi.
Tuy nhiên, vẫn theo CNN, hầu hết số người được hỏi trong cuộc thăm dò tin rằng bà Clinton sẽ thắng trong Tháng Mười Một, và có 59% tin rằng bà sẽ có đủ 270 phiếu cử tri đoàn, trong khi chỉ có 34% tin rằng ông Trump sẽ thắng.
Trong khi đó, cả hai ứng cử viên của hai đảng khác đều không đạt đủ mức tiêu chuẩn 15% do Ủy Ban Tranh Luận Bầu Cử Tổng Thống quy định, để có thể tham gia tranh gia tranh luận với ông Trump và bà Clinton, mà cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 26 Tháng Chín.
Thăm dò mới nhất này cũng cho thấy hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có sự ủng hộ rất khác biệt về giới tính, tuổi tác, chủng tộc, trình độ học vấn, và đảng tính của cử tri.
Về phía đảng Dân Chủ, có 92% cử tri ủng hộ bà Clinton. Còn bên phía Cộng Hòa, có 90% cử tri ủng hộ ông Trump.
Tuy nhiên, khối cử tri độc lập lại thích ông Trump hơn, với 49% nói rằng sẽ bỏ phiếu cho ông, trong khi chỉ có 29% cử tri khối này nói sẽ bầu bà Clinton. Trong khi đó, 16% nói sẽ chọn ông Johnson và 6% nói sẽ bỏ phiếu cho bà Stein.
Mặt khác, đa số cử tri nữ chọn bà Clinton nhiều hơn là chọn ông Trump (53% so với 38%), trong khi đa số đàn ông chọn ông Trump hơn là bà Clinton (54% so với 32%).
Trong số phụ nữ độc thân, đại đa số chọn bà Clinton (73%). Riêng đối với phụ nữ có gia đình, chỉ có 36% ủng hộ bà.
Ðối với cử tri nam, đa số cử tri độc thân lẫn có gia đình đều chọn ông Trump hơn là bà Clinton.
Nhiều cử tri trẻ dưới 45 tuổi chọn bà Clinton hơn ông Trump (54% so với 29%), trong khi cử tri từ 45 tuổi trở lên lại chọn ông Trump hơn bà Clinton (54% so với 39%).
Ða số cử tri da trắng chọn ông Trump hơn bà Clinton (55% so với 34%), trong khi cử tri không phải da trắng lại chọn bà Clinton hơn là ông Trump (71% so với 18%).
Hầu hết cử tri tốt nghiệp đại học chọn bà Clinton, trong khi hầu hết cử tri không có bằng cử nhân chọn ông Trump.
Cử tri da trắng không có bằng đại học chọn ông Trump nhiều hơn là chọn bà Clinton (68% so với 24%), trong khi cử tri da trắng tốt nghiệp đại học chọn bà Clinton nhiều hơn ông Trump một chút (49% so với 36%), và 11% chọn ông Johnson.
Cuộc thăm dò của CNN/ORC được thực hiện qua điện thoại đối với 1,001 người lớn, từ ngày 1 đến ngày 4 Tháng Chín, với sai biệt là cộng trừ 3.5%. 
Ð.D.


0 comments:

Post a Comment